Er det noe du lurer på, er det bare å ta kontakt

Det aller beste er at du kontakter styret i Turløypekomiteen på e-post.

Leder

Nils Einar Dalana
Tlf: 911 19 345
E-post: nilseinar1970@gmail.com

Nestleder

Johannes Harviken
Tlf: 416 00 378
E-post: jharvike@online.no

Kasserer

Inger Elisabeth Holen
Tlf: 481 71 977
E-post: ie-holen@online.no

Sekretær

Rita Kampesveen Gudbrandsen
Tlf: 958 25 510
E-post: rita.gudbrandsen@gmail.com

Styremedlem

Hallgeir Haugen
Tlf: 412 35 688
E-post: hallg-h@online.no

Styremedlem

Hans Olav Haugen
Tlf: 995 73 627
E-post: hansohaugen@gmail.com

Styremedlem

Signe Marit Steine Jevne
Tlf: 482 47 460
E-post: smsjevne@hotmail.com