Turtips i Gausdal

Gausdal har en utrolig flott natur og et vakkert kulturlandskap der forholdene er godt tilrettelagt på oppmerkede stier og godt preparerte skiløyper både i bygda på kjølen og i fjellet. Her vil vi veksle på med ulike turforslag. Vi begynner med disse.


Kloppmyrhuken

Vinter: Ca. 1,8 km en vei fra Neversjøen.

Sommer: Ca. 4 km fra Klopphus i Treahøgda.

Vanskelighetsgrad: Lett og middels.

Terreng vinter: Flate myrdrag. Terreng sommer: Kupert.

Fasiliteter: Utedo og bålpanne.

Vinter - om turen: Fra parkeringsplassen ved Neversjøen, ta skiløypa mot Ingridskogen. Etter ca. 1,8 km ligger Kloppmyrhuken rett ved løypa på venstre side. 

Sommer - om turen: Kjør opp i Treahøgda og ta av mot Neversjøen ved Klopphus. Det er mulig å kjøre bil helt inn (bomveg), men det er også fint å gå eller sykle fra Klopphus, ca. 4 km en vei. Vis hensyn når du parkerer. 


Tempelberget

Vinter og sommer: Ca. 4,6 km fra Neversjøen en vei.

Vanskelighetsgrad: Middels.

Terreng: Småkupert.

Fasiliteter: Utedo, vedskjul og bålpanne.

Vinter og sommer - om turen: Fra parkeringsplassen ved Neversjøen, ta veien/skiløypa mot Finntjernet. Etter ca. 4,6 km, ligger Tempelberget rett ved vegen/løypa på høyre side. Her er det en fantastisk utsikt nordover Gudbrandsdalen. Om vinteren er dette en skitur som passer de aller fleste, og sommerstid er sykkel et veldig godt alternativ.


Langmyrhuken

Vinter: Ca. 1,4 km en vei.

Vanskelighetsgrad: Lett.

Terreng vinter: Mye flatt det meste av turen, men en motbakke på ca. 170 m på slutten.

Terreng sommer: Motbakke i starten fra Neversjøvegen, men etter hvert lett kupert.

Fasiliteter: Utedo og bålpanne. 

Vinter - om turen: Fra parkeringsplassen ved Neversjøen, ta skiløypa innover mot «Kassa». Etter ca. 1,4 km ligger Langmyrhuken rett ved løypa på venstre side. Flott tur med barn. Som oftest finnes en bitte liten preparert hoppbakke rett ved.

Sommer - om turen: Parker ved Tyrom eller kjør videre innover mot Neversjøen. Etter 2 km målt fra Tyrom, ta av til høyre mot Tøftumslykkja.  Vi anbefaler at du parkerer bilen her hvis du ikke allerede har gjort det, og tar beina eller sykkelen fatt videre innover. Etter ca. 1 km finner du Langmyrhuken på høyre hånd rett ved vegen.  


Rødumshuken

Vinter: Ca. 2,3 km en vei.

Vanskelighetsgrad: Lett til middels.

Terreng: Flatt, og så slakt stigende på jorder.

Fasiliteter: Utedo og bålpanne.


Vinter - om turen: Parker der skiløypa krysser vegen like ved Ingridskogen. Gå skiløypa mot Skei, og etter ca. 2,3 km ligger Rødumshuken rett ved løypa på høyre side. Flott tur med barn.

Sommer - om turen: Ingen anbefaling på grunn av dyrket mark.


Steinbua

Sommer: Ca. 2,7 km en vei.

Vanskelighetsgrad: Lett.

Terreng: Kuppert og nedover.

Fra bommen på Skei følger du Peer Gyntvegen ca. 6 km innover til du kommer til Fjellåa og avkjøringa til Leikvamsetervegen på venstre hånd. Her går det an å parkere bilen for enten å ta beina eller sykkelen fatt. Det går også an å kjøre bilen videre helt fram til Steinbua (bomveg). 

Steinbua ble satt opp først på 1800-tallet til bruk for snare-fangst, jakt og fiske. Det er Turløypekomiteen som har restaurert Steinbua.

Sommer - om turen: Flott tur enten til fots eller på sykkel. 

Vinter - om turen: Ingen anbefaling.


Fangstanlegget

Langs Peer Gyntvegen, ca. 5 km fra bommen på Skei, kan du lese følgende på et skilt satt opp av Turløypekomitéen: «Du står nå ved ei dyregrav. Grava er den øverste av et fangstanlegg for elg, som strekker seg over sju kilometer nedover Dørdalen. 43 graver er funnet.» På skiltet finner du et kart med oversikt over hele området. Skiltet kan du også se bilde av nedenfor.