Slik kan du støtte oss

Hvis du kunne tenke deg å støtte oss, vil det ha stor betydning enten summen er liten eller stor - alle monner drar. Turløypekomitéen drives kun ved hjelp av frivillig innsats, og all midler går uavkortet til vår andel når det gjelder drift av tråkkemaskinen samt kontinuerlig vedlikehold av sti- og løypenettet i Gausdal. 

Nedenfor finner du tre forskjellige måter du kan gi din støtte på: